Am mwy o wybodaeth ar gyfer y siaradwyr a’r sesiynau cliciwch yma.

http://dathliadybedyddwyr.cymru/cyfranwyr/

 • Theatr Halliwell
 • 10.00-10.45

  Oedfa Agoriadol i bob oed gyda Martyn Geraint

 • 11.00-12.00

  BMS gyda
  David Kerrigan
  (Saesneg)

 • 12.00-1.00

  Amser Cinio

 • 1.00-2.00

  BMS gyda
  David Kerrigan
  (Saesneg)

 • 2.15-3.15

  “Cymru i’r Byd” – gyda ‘Sound of Wales’, Dai Woolridge ac Arfon Jones
  (Dwyieithog)

 • 3.30-4.30

  Oedfa Glo i bob oed gyda Martyn Geraint

 • Ystafell
  Cothi
 • 10.00-10.45

  Oedfa Agoriadol i bob oed gyda Martyn Geraint

 • 11.00-12.00

  ‘Pawb a’i Farn’ gyda Dewi Llwyd a
  gwesteion John Davies, Jennie Hurd, Noel Davies ac Ann Beynon
  (Cymraeg)

 • 12.00-1.00

  Amser Cinio

 • 1.00-2.00

  ‘Arddangosfa o liw a llun gyda blodau’ Kevin Davies
  (Dwyieithog)

 • 2.15-3.15

  Beth yw gweithio ond creu cân…? Tecwyn Ifan a Mererid Hopwood
  (Cymraeg)

 • 3.30-4.30

  Oedfa Glo i bob oed gyda Martyn Geraint

 • Ystafell
  Teifi
 • 10.00-10.45

  Oedfa Agoriadol i bob oed gyda Martyn Geraint

 • 11.00-12.00

  Ystyried beth yw bod yn ddisgybl
  John Drane
  (Saesneg)

 • 12.00-1.00

  Amser Cinio

 • 1.00-2.00

  Y Gair, y Gymdeithas a’r Genhadaeth
  Densil Morgan
  (Welsh language)

 • 2.15-3.15

  Bedyddwyr – Gwersi o’r Gorffennol, Ffydd ar gyfer Heddiw a Gobaith ar gyfer ein Dyfodol.

  Dan ofal Roy Jenkins a
  gwesteion David Kerrigan, Densil Morgan a Nigel Wright.
  (Saesneg)

 • 3.30-4.30

  Oedfa Glo i bob oed gyda Martyn Geraint

 • Ystafell
  Taf
 • 10.00-10.45

  Oedfa Agoriadol i bob oed gyda Martyn Geraint

 • 11.00-12.00

  Gwneud Gwahaniaeth: Sut gall yr eglwys fynd i’r afael â’r heriadau economaidd a chymdeithasol sy’n gwynebu Cymru?
  Stephen Martin
  (Saesneg)

 • 12.00-1.00

  Amser Cinio

 • 1.00-2.00

  A fydd yna unrhyw fath o Gristnogion yn y dyfodol, heb sôn am Fedyddwyr?
  Nigel G. Wright
  (Saesneg)

 • 2.15-3.15

  Cenhadaeth, ysbrydolrwydd a diwylliant newidiol
  Olive Drane
  (Saesneg)

 • 3.30-4.30

  Oedfa Glo i bob oed gyda Martyn Geraint