Cynhelir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth ag Undeb Bedyddwyr Cymru, BMS World Mission, Coleg Gwyn, North Wales Baptist Union and the South Wales Baptist College.