SADWRN 17 Mehefin 2017, 10:00 am – 4:30 pm

** GWERTHU ALLAN **

Erbyn hyn, mae’r Diwrnod Dathlu a gynhelir yng Nghanolfan yr Halliwell, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn, 17 Mehefin, 2017 YN LLAWN. Felly, am resymau iechyd a diogelwch, gofynnir yn garedig ar i chi beidio â dod i’r digwyddiad oni bai eich bod eisoes wedi cofrestru gyda’r Swyddfa yn y Llwyfan, Caerfyrddin. Mae’n ddrwg gennyf eich hysbysu fel hyn ond diolch am bob cydweithrediad.

Judith Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol

Diwrnod i holl Fedyddwyr Cymru i
gyd-ddathlu 150 mlwyddiant Undeb Bedyddwyr Cymru gyda rhaglen lawn o seminarau a siaradwyr gwadd i’n hannog a’n hysbrydoli.

Dewch yn llu – plant, pobl ifanc a theuluoedd, clybiau plant a grwpiau ieuenctid! Bydd yno ddigon o weithgareddau cyffrous i bobl o bob oed gan gynnwys rhaglen arbennig i blant a phobl ifanc yn y Neuadd Chwaraeon. Ymhlith yr atyniadau cewch sioe arbennig gan Rosfa’r Consuriwr, addoliad cyfoes gyda Martyn Geraint,  Gemau, Zorbiau, gweithgareddau celf a chrefft  a Pharti Pizza i’r ieuenctid – a’r cyfan yn rhad ac am ddim!

Diwrnod o ddathlu i bawb!

Beth am drefnu bws?

Canolfan yr Halliwell,

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,

Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin.

SA31 3EP